4 mars 2015

Kläder för den som inte vill synas

Det är en höstdag och en grupp väl kamouflerade soldater lämnar en granskog för att smyga in i en lövskog. Plötsligt syns de gröna uniformerna, som skyddade bland granarna, alltför väl.

Men nu leder FOI ett europeiskt projekt som ska skapa kamouflage som kan anpassa sig till den omgivning som en soldat befinner sig i.

– Det handlar inte om Harry Potters mantel som gör människor osynliga. Men kan vi fördröja upptäckt är mycket vunnit, säger Åsa Andersson, förste forskare vid FOI.

Projektet har valt att fokusera på att undvika att bli upptäckt av det mänskliga ögat och värmekänsliga kameror. För det mänskliga ögat så ska kläderna så mycket som möjligt likna sin omgivning. Enkelt för den som har en resväska med plagg för kamouflage, men i fält gäller det att minimera packningen.

– Problemet uppstår när man byter omgivning, kanske går från en skog, över ett fält och in i en stadsmiljö. Ett enkelt sätt att lösa det på kan vara kläder som kan vändas ut och in för att klara två olikartade miljöer. Ett annat sätt att synas mindre är tyger som kan ändra färg, exempelvis blir ljusare i solsken, berättar Åsa Andersson.

Inför värmekamerorna handlar det om att hålla kvar kroppsvärmen innanför plaggen när omgivningen är kall, som en kylig höstkväll.

– Därför har vi också tittat på kläder med tunna luftskikt som kan blåsas upp vid behov, säger Åsa Andersson.

En sak att tänka på i kamouflagearbete är att teknikerna inte ska motarbeta varandra.

– Ett exempel på det är att man skulle kunna göra sig osynlig för en värmekamera genom att linda in sig i aluminiumfolie, men då skulle man bli väldigt lätt att upptäcka med radar, säger Åsa Andersson.

Förstudien, som avgränsats till att studera vilka hot som finns och vilka tekniker som är användbara i en ”skogsmiljö med urbana inslag”, ska rapporteras till finansiären EDA (European Defence Agency) i mars 2015. Därefter hoppas projekt­gruppen på att få fortsätta sitt arbete. För det finns många spännande visioner.

– Det skulle kunna vara varianter på böjbara displayer och lysdioder som kan lysa med samma färg som omgivningen. Problemet är att de kräver ström och därmed batterier som skulle tynga redan tungt lastade soldater.

FOI, som genomför projektet med en tysk och två portugisiska partners, har lång erfarenhet av signatur­anpassning, alltså att gömma sig för eller vilseleda fienden.

– Vi har dessutom ett bra nätverk och samarbetar med andra forsknings­organisationer och med ledande tillverkare av utrustning för kamouflage, säger Åsa Andersson.

På sikt tror projektgruppen att arbetet ska leda till ökad säkerhet för soldater.