Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

23 mars 2015

Mycket låga nivåer av jod-131 uppmätta i Sverige

Mycket låga nivåer av det radioaktiva ämnet jod-131 uppmättes i Sverige och Finland förra veckan. Nivåerna är så låga att de inte innebär någon risk för människor eller miljö.

Strålsäkerhetsmyndigheten och den finska Strål­säkerhets­myndigheten STUK har under förra veckan, via luftfilter­stationer, uppmätt mycket låga nivåer av det radioaktiva ämnet jod-131. Nivåerna är så låga att de inte innebär några risker för människor eller miljö i Sverige.

Det är FOI som på uppdrag av Strålsäkerhets­myndigheten regelbundet mäter halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.