25 mars 2015

FOI utvecklar framtidens radarteknik

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar FOI för att ta fram teknik som kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom medicinsk teknik, rymdforskning och säkerhetslösningar.

Inom projektet MEMS THz Systems ryms teknik som i framtiden kan komma att användas av bland andra Ericsson och Saab. Projektet, där FOI och Uppsala Universitet ingår, koordineras av KTH och pågår fram till 2019. Målsättningen är att ta fram, samt experimentellt utvärdera, ett miniatyriserat elektronik­system­byggsätt för THz-tillämpningar.

– Vi jobbar på signalfrekvenser som är 100-10 000 gånger högre än de som används i mobil­telefoni. Det är det så kallade TeraHertz-gapet mellan 300 GHz och 10 THz, säger Robert Malmqvist, projektledare inom FOI. Frekvens­bandet är ett tidigare inte så utnyttjat frekvens­­band mellan optik och radar. I THz-bandet kan man nå högre upplösning är radar och bättre penetrations­förmåga än vid optikfrekvenser.

– Vi tittar på ett system som gör det möjligt att se genom textilier för att upp­täcka farliga föremål. Det skulle komma till användning för att snabbt identifiera hot på platser där stora folkmassor passerar, säger Robert Malmqvist.

Dagens system för THz tillämpningar är otympliga, i vissa fall upp till flera kubikmeter stora. På sikt hoppas man kunna göra dem betydligt mindre och billigare genom att använda en systemintegrations­teknik baserat på mikro­maskinerade vågledare i kisel­substrat istället för konventionella vågledare.

– Storlek, vikt, kraft och kostnad är några av våra ledord. Vi vill göra den här tekniken avsevärt mindre, 100-1000 gånger mer kompakt än vad den är i dag.

Tekniken skulle på sikt även kunna användas i prober för att exempelvis upptäcka hudcancer­celler, säger Robert Malmqvist. Andra användnings­områden förutom medicinsk teknik är höghastighets­kommunikation, rymdforskning och säkerhets­lösningar för både civila och militära behov.