7 april 2015

Tyskland skärper tonen mot Ryssland

Under senare år har Tyskland tagit större plats på den globala arenan. I en rapport från FOI kartläggs de föränd­ringar som har skett i landets utrikes- och säkerhetspolitik.

Tyskland har sedan Rysslands annektering av Krim tvingats ta ett större internationellt ansvar. Framför allt i sviterna av finanskrisen, men även i säkerhets­politiska frågor har Tyskland åter trätt fram som en av Europas stormakter med ett tydligt engagemang i EU och NATO.

– Det är intressant att se hur kartan har ritats om för Tyskland sedan finanskrisen. I och med den fick Tyskland allierade i Lettland och Litauen som vill gå med i euron. Samtidigt tog man större avstånd från länder som Grekland och Spanien som drabbades hårdare av krisen, konstaterar Johan Eellend forskare vid FOI.

Tysklands förbättrade förbindelser till Baltikum har inte enbart påverkat de Sydeuropeiska länderna, utan även den till Ryssland. Den tidigare goda relationen mellan länderna har försämrats särskilt till följd av Ukrainakrisen.

– För Rysslands grannländer blev kriget i Georgien 2008 en ögonöppnare om att det som skedde där även kunde hända dem. Ändå valde Tyskland att se mellan fingrarna. Men konflikten i Ukraina skiljer sig på så vis att Tyskland reagerar på Rysslands agerande vilket välkommas av Baltikum, menar Johan Eellend.

I Ukrainakrisen har Tyskland tagit en ledande roll i samarbetet med Frankrike och Polen för att finna en politisk lösning. Resultatet har blivit en hårdare linje mot Kreml, där Tyskland tvingats försaka sina ekonomiska intressen i Ryssland.

– Med 6000 tyska företag är Tyskland den största utländska investeraren i Ryssland. Ryssland har därför inte haft så många andra möjligheter än att fortsätta vara öppen för ett samtal med Tyskland. Från ett tyskt perspektiv är Ryssland mer beroende av Tyskland än tvärtom, säger Johan Eellend.