16 april 2015

Sveriges inrikesminister besöker FOI i Linköping

FOI har haft besök av inrikesministern Anders Ygeman. Ministern kom för att få en presen­tation av myndighetens forskning inom området Informations­säkerhet.

Under gårdagen fick Anders Ygeman en presentation av FOI:s verksamhet och en demonstration av FOI:s unika labb för cyber­säkerhetsforskning CRATE, Cyber Range And Training Environment. CRATE är en av de allra första europeiska tränings­anlägg­ningarna speciellt anpassade för cyberförsvar.

-Besöket gav oss en möjlighet att visa vår tekniska förmåga och visa upp vad vi gör åt olika myndig­heter. Besöket innebär att vi fick visa ministern på vilket sätt FOI är en nationell och nordisk resurs och synliggöra vår förmåga upp till regerings­nivå, säger Magnus Sparf, enhetschef på avdelningen för Informations- och aerosystem.

Polisen, säkerhetspolisen och samhällets kris­beredskap är några av de områden Anders Ygeman ansvarar för i sin roll som inrikes­minister. I det uppdraget ingår även skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är underordnade justitiedepartementet och inrikes­ministern, är just nu FOI:s största uppdragsgivare när det gäller forskning om IT-säkerhet. Hälften av intäkterna inom informations­säkerhet kommer i nuläget från MSB.

-Inrikesministern ville veta mer om den nordiska cybersäker­hetsövningen som MSB höll i och som genomfördes förra månaden i vår tekniska övnings­miljö här på FOI. Det var den första nordiska gemen­samma övningen som hållits. Syftet var att stärka det nordiska samarbetet och förmågan att gemensamt stödja samhället med att hantera IT-incidenter, vilket intresserade ministern. Det är viktigt att informations­­säkerhet är med på den politiska nationella agendan, säger Magnus Sparf.