19 maj 2015

Fruktbart samarbete mellan FOI och universitet

I Security Link samverkar FOI med landets ledande tekniska universitet. Målet är att civil och militär forskning ska befrukta varandra för att förbättra samhällets säkerhet.

Security Link är ett så kallat strategiskt forsknings­center som drivs av Linköpings Universitet, FOI, Chalmers och KTH. Tillsammans ska parterna titta på tillämp­ningar där kunskap från militär forskning kan föras över till den civila delen av total­försvaret, som kommunikations­säkerhet för blåljus­verksamheter eller skydd av kritisk infrastruktur, framförallt elproduktion.

Men det handlar i lika stor utsträckning om att föra över civila forskningsresultat till försvars- och säkerhets­tillämpningar. Ett exempel är resultaten från ett arbete kring perimeter­övervakning, där moderna sensorsystem effektiviserar bevakningen av yttre stängsel vid känsliga anläggningar som kärnkraftverk. Just nu är FMV och Försvarsmakten intresserade av det arbetet.

– Normalt kräver övervakning mycket folk, som patrullerar eller tittar på monitorer. Det finns också enklare sensorsystem som larmar för allt som rör sig, men här arbetar vi med sensorer som känner igen människors rörelser och som inte larmar för harar eller rådjur, säger Christina Grönwall, förste forskare vid FOI.

Samarbetet mellan FOI och universiteten är mycket fruktbart för alla parter, enligt Christina Grönwall

– Grunden för ett bra samarbete är att forskare från inblandade parter känner att det ger något extra. I det här samarbetet ser jag att vi på FOI kan dela med oss av våra kunskaper inom säkerhetsområdet, inte minst om hur man skyddar information. Men också hur man skapar verktyg för att ta in sensordata, berättar hon.

I utbyte får FOI:s forskare allra senaste forskningsrönen.

– Universiteten har spetsigare kompetens, med bättre koll på den yttersta forsknings­fronten. Det gäller framförallt inom IT-området, där utvecklingen går mycket fort inom programvara, även hos mindre vänligt sinnade aktörer.

Viktiga delar av forskningen inom Security Link finansieras via anslag från EU, Vinnova eller MSB, som arbeten kring arenasäkerhet eller skydd av transporter, framförallt att hindra stölder och överfall av lastbils­transporter. Men i takt med framgångarna för Security Link börjar allt fler beställningar dyka upp från industrin.

– Genom att vi kan berätta om att vi numera har kunskap som vi byggt upp tillsammans med universiteten så ökar intresset för vår säkerhets­forskning. Bland annat har företag intresserat sig för vårt arbete med perimeter­övervakning, berättar Christina Grönwall.