25 maj 2015

Kraftig teknik­utveckling av smarta gruppantenner

Det finns de som tror att en antenn bara är en pinne eller i bästa fall en roterande parabol. De har missat en stor del av utvecklingen av gruppantenner där FOI är en av de ledande aktörerna.

Den som tittar uppmärksamt på ett flygplan eller ett fartyg kan notera att delar av den skog av antenner man förr kunde se nu har ersatts av släta antenn­plattor – upp till ett tiotal på ett flygplan och upp till ett tjugotal stycken på ett fartyg. Plattorna, som o kan vara från 20 x 20 cm upp till flera meter, har ett stort antal samverkande småantenner.

Tekniken kallas gruppantenner. Det är ett område som fått en kraftig teknikutveckling under senare år.

– Nya material som galliumnitrid har ökar effekten och gjort det möjligt att detektera saker på långt håll, och miniatyr­isering har gjort det möjligt att använda gruppantenner på obemannade farkoster, så kallade UAV:er, berättar Stefan Persson, forskare vid FOI.

Fördelarna jämfört med traditionell antenn­teknik är många. När en stor tung parabol måste vridas runt för att kunna studera flera mål finns risken att det som ska undersökas redan har förvunnit. Men en gruppantenn kan hoppa mellan mål och ta in en ny bild på en mikro­sekund. En gruppantenn kan också användas till många saker samtidigt – exempelvis radar, kommunikation och telekrig.

När det gäller nackdelar finns egentligen bara en: priset. Men i takt med att allt fler användare väljer gruppantenner – just nu håller USA på att byta ut hela sin kustradar – så sjunker priserna.

– I dag är det nästan bara militärer och rymd­verksamhet som har råd. Men snart tror jag att vi får se gruppantenner på den civila sjöfarten, säger Stefan Persson.

FOI ligger långt framme inom gruppantenntekniken, bland annat har flera demonstratorer lämnats till Försvarsmakten.

– Vi bygger och utvecklar själva. Och inom vissa områden, som telekrig och radar är vi bland de främsta i världen, säger Stefan Persson.

I framtiden kommer gruppantennerna också att få nya användnings­områden, enligt Stefan Persson.

– Exempelvis att överföra stora mängder data från punkt till punkt. Det kan gälla för försvars­makter. Men även privata telebolag kan börja använda grupp­antenner istället för stora paraboler, liksom distributörer av tv-signaler som vill sända i 4K i luften istället för genom fiberkabel.