12 juni 2015

Indiens strategiska betydelse växer med landets ekonomi

Om fem år är Indien troligen världens sjätte största ekonomi med världens fjärde största försvarsbudget som rymmer en utökad nukleär förmåga och moder­niserad oceangående flotta.

Det är FOI-memot ”Indiens växande ekonomiska och strategiska betydelse” som berättar att Interna­tionella valuta­fonden (IMF) bedömer att Indien de närmaste åren blir den snabbaste växande större ekonomin i världen, tack vare bland annat förbättrat företags­klimat, utbildning, skatte­reformer och minskad korruption. Det pekar på en utveckling där Indien 2020 är världens sjätte största ekonomi – och 2025 den tredje största efter Kina och USA.

Den förbättrade ekonomin ger utrymme för ökade försvars­kostnader, vilket exempelvis resulterat i stora investeringar i en modern oceanflotta som bland annat kan möta kinesisk närvaro i Indiska oceanen. Men också till att Indien snart, liksom USA, Ryssland och Kina, har en nukleär triad med strategiskt bombflyg, interkontinentala missiler och strategiska ubåtar.

Samtidigt betonar rapporten att Indiens alliansfrihet innebär en fördjupad vänskap med många länder - som USA, EU och Ryssland, likväl som med arab­staterna och Israel. Vilket ger Indien ett stort manöver­utrymme i världspolitiken.

– De nära relationerna med Moskva har fördjupats under det senaste decenniet. Indien har exempelvis inte fördömt Rysslands agerande i Krim och Ukraina. Samtidigt ser vi en för­skjutning i de försvars­industriella relationerna, där mer försvarsmateriel köps från USA och mindre från Ryssland, säger rapportens författare Samuel Bergenwall, hem­kommen efter sex månader som gästforskare vid det indiska forsk­nings­institutet IDSA (Institute for Defence Studies and Analyses).

I memot berättas att Indiens nya roll som fram­växande ekonomisk stormakt gjort att landets historiska fokus på Sydasien nu utvidgats till ett område från Östafrika och Gulfregionen i väster till Ostasien i öster, och från Central­asien i norr till övärlden i Indiska oceanen i söder. Men också att förhållandet med grannen Pakistan, liksom med Kina, fortfarande är spänt.

–  Förhållandet med Pakistan går upp och ner. Men de flesta indiska säkerhetsexperter ser inte Pakistan som det största problemet, utan Kinas agerande och det kinesiska stödet till Pakistan. Samtidigt har handeln mellan Indien och Kina aldrig varit större än i dag, säger Samuel Bergenwall.

Utvecklingen gör att regeringen i New Delhi nu ser landet som en självklar aspirant av en permanent plats i FN:s säkerhetsråd och i andra multilaterala fora.

Ett starkare Indien påverkar även Sverige.

–  Dels genom en större marknad för svenska produkter, men också genom att Indiens röst blir mycket starkare i klimat­frågor, internationell rätt och frihandelsfrågor, säger Samuel Bergenwall.