29 juni 2015

Ricin-bevis som håller i rätten

Ricin är ett terrorgift som är relativt enkelt att framställa. FOI har arbetat tillsammans med amerikanska Department of Homeland Securiy (DHS) och Nationellt Forensiskt Centrum (tidigare SKL) med att utveckla metoder som kan binda producenter av ricin på ett sätt som håller i en rättegång.

Ricin framställs av bönor från ricinplantan, som finns i Sverige som prydnadsväxt men framförallt växer i tropiska länder. Bönorna innehåller proteiner som är mycket giftiga. Ricin är lätt att få tag på, eftersom stora mängder odlas för att framställa ricinolja som används i exempelvis smörjmedel, parfymer och målarfärger.

Det mest kända mordfallet med ricin inblandad är det så kallade Paraplymordet, där en bulgarisk avhoppare 1978 dödades av KGB-agenter i London. Men 2013 fick USA:s president Barack Obama flera pulverbrev med ricin och i Sverige dömdes en man 2014 för framställ­ning av ricin i hemmet.

Att dödlig ricin är så lätt att framställa gör att det är svårt att spåra tillverkningen. FOI och DHS har länge samarbetat för att skapa metoder som kan kartlägga vilken tillverk­nings­metod som använts, som en del i bevisföringen mot tillverkaren.

–  Att tillverka ricinolja är lagligt, men att påbörja uppreningen av giftet är ett brott i nästan hela världen. Vi har metoder för att i ett misstänkt ricinprov under­söka om en gärnings­man har renat fram giftet och vilken metod som då har använts, berättar Crister Åstot, projekt­ledare för DHS-projektet vid FOI.

Nu har FOI och Nationellt Forensiskt Center i ny forskning skapat metoder för att beräkna resultat­värdet när bevis ska läggas fram i en svensk rättegång. Men stöd av ett 50-tal uppmätta markörer kan forskarna ge en så säker bild av tillverknings­metoden att bevisen kan räknas in i högsta klassen i polisens niogradiga bevisskala.

FOI:s arbete har väckt stor uppmärksamhet i forensiska kretsar.

–  Framförallt för att vi har utvecklat metoder för att använda så många markörer som ett femtiotal. Tidigare har man fått arbetat med ett fåtal markörer, säger Susanne Wiklund Lindström, projektledare för det aktuella resultatvärderings­projektet vid FOI.

FOI, med de enda svenska laboratorier som får jobba med ämnen som klassas som kemiska stridsmedel, vill fortsätta arbetet bland annat genom att förbättra valideringen och vidare­utveckla metoderna för att matcha prover mot varandra för att koppla ihop brott.