17 augusti 2015

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

I en ny rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och Kina ur ett säkerhets­politiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av konkurrens och misstro

Kinesiska och ryska intressen tävlar i Centralasien, en region som Ryssland anser vara en del av sin intresse­sfär. Ryssland ser med oro på ett allt starkare ekonomiskt Kina och vad detta kan innebära för ryska Fjärran Östern, Rysslands svaga länk. På den internationella arenan enas länderna i sitt missnöje rörande USAs dominans. Samtidigt är relationen med USA den viktigaste för båda länderna.

De ekonomiska reformer som har genomförts i Kina har gjort landet till världens näst största ekonomi. I Ryssland avtog ekonomiska reformer i mitten av 2000-talet och sedan 2012 stagnerar ekonomin. Kina är en viktig handelspartner för Ryssland, men Kinas handelsrelationer är främst med Europa och USA.

Efter Rysslands aggression mot Ukraina 2014 och de försämrade relationerna med Europa och USA har partner­skapet med Kina blivit viktigare för Ryssland. Det är tydligt att Kina är den starkare parten medan Ryssland har blivit ”lillebror”.

- Vi ser att Kina har tagit chansen att stärka sin position vis-à-vis Ryssland, säger Märta Carlsson, säkerhets­politisk analytiker på FOI. På den internationella arenan har Kina försatts i en problematisk situation, då man varken vill stöta sig med Ryssland eller med väst. Kina ogillar dock Rysslands sätt att hantera relationen med väst och en mer bindande form av samarbete, med eller utan en militär komponent, mellan de båda länderna är därför inte trolig.

FOI -rapporten ”China and Russia – A Study on Coopertion, Competition and Distrust” är skriven av Märta Carlsson, Susanne Oxenstierna och Mikael Weissmann.