31 augusti 2015

Kemister från hela världen utbildas på FOI

Under två veckor utbildas kemister från hela världen i analytisk kemi på FOI i Umeå. Kursen ska ge dem verktyg för att analysera kemiska stridsmedel i miljöprover.

Mellan den 24:e augusti och den 9:e september utbildas kemister från 19 olika länder i analytisk kemi (Analytical Skills Development Course, ASDC) i Sverige. Kursen finansieras av OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Målet med kursen är att medverka till att kemister från utvecklings­länder eller länder som har övergångs­ekonomi, får ökad praktisk erfarenhet av kemisk analys av organiska ämnen. Deltagarna kommer bland annat från Jordanien, Zimbabwe, Indien, Sydafrika och Argentina. Kursen ger deltagarna möjlighet att knyta kontakter, dela erfaren­heter och kunskaper om kemisk analys.

Kursen ska ge teoretisk och praktisk kunskap om gaskroma­tografi (GC) och masspektrometri (MS), samt ge praktisk erfarenhet av prov­upparbetning av olika typer av miljöprover. Forskarna på FOI lär ut sina kunskaper om olika instrument och tillväga­gångssätt för att identifiera olika organiska ämnen i olika material. Övningarna hålls i labben på FOI i Umeå.

Det är den internationella organisationen OPCW som står bakom kursen och det är första gången som den hålls på FOI i Sverige. OPCW arbetar för att konven­tionen om kemiska vapen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efterlevs och målet med kursen är att fler länder ska kunna implementera kemvapenkonventionen.

Ju fler länder det finns som har kunskaper om kemisk analys desto större är möjligheterna att motverka användandet av kemiska stridsmedel i världen.