22 september 2015

Hybridkrig och storslag i Sydkinesiska Havet?

I en ny rapport från FOI förklarar tre forskare trender inom militärt tänkande i tre stor­makter. Rapporten analyserar trender och tendenser i det militära tänkandet i USA, Ryssland och Kina.

Det skrivs och sägs mycket om en ny sorts hybridkrig och om den ”sjätte generationens krigföring” som Ryssland ska ha tillämpat i Ukraina. Men har sådana anspråk verkligen täckning i rysk militär doktrin?

- Den västliga debatten hittills har varit missvisande. I den mån begreppet hybridkrig alls förekommer i rysk militär debatt så är det som en tolkning av vad man tror att USA gjort i arabvärlden och i Ukraina. Inte vad man själv gör i Ukraina. Och sjätte generationens krigföring är ett marginellt begrepp i den ryska debatten, säger Gudrun Persson, FOI-specialist på den ryska militären. Sådana etiketter kan leda till missförstånd och felaktiga slutsatser i väst.

I den nya rapporten Örnen, Björnen och Draken: Militärt tänkande i tre stor­makter förklarar tre FOI-forskare, var och en specialist på sitt område, kortfattat och lättbegripligt trender inom militärt tänkande i USA, Ryssland och Kina.

Kinas spektakulära ekonomiska tillväxt har också gett utrymme för en helt ny och modern försvarsmakt som visas upp på parader. Hur har man tänkt använda den? Vilken är drivkraften bakom upprustningen? 

I USA oroar man sig för att Kina med hjälp av nya vapen och sensorer skulle kunna skapa en bred zon där motståndare inte kan uppträda, och därmed rubba säkerhetsordningen i världens mest dynamiska region. Som ett motdrag håller det amerikanska flygvapnet och flottan på att utveckla konceptet Air-Sea Battle, som också kan få tillämpningar i vårt närområde.