19 oktober 2015

Höga halter av arsenik vid sjunkna vrak på västkusten

Ny rapport om miljörisker vid svenska vrak presenterades på den internationella vrakkonferensen "Wrecks of the World III i Göteborg"

2014 startade projektet "Miljörisker sjunkna vrak", ett regeringsuppdrag som har letts av Sjöfartsverket i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, FOI och Chalmers. Syftet var bland annat att undersöka om det går att identifiera eventuella miljöeffekter på havsmiljön vid vraken. En ny rapport presenterades på den internationella konferensen Wrecks of the World III i Göteborg om miljörisker vid svenska vrak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer på Chalmers hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.