18 november 2015

Höjd hotnivå i Sverige

Hotnivån för terrorism riktad mot Sverige har höjts från 3 till 4.

FOI är en av 14 myndigheter i Samverkansrådet mot terrorism.

Idag den 18 november har Säkerhetspolischef Anders Thornberg beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån. För ytterligare information gå in på Säkerhetspolisens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbsida.

Beslutet är baserat på en bedömning från NCT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nationellt centrum för terrorhotbedömning.

FOI har alltså ingen operativ roll i arbetet med hotbilder. Läs mer om arbetet i Samverkansrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.