11 december 2015

Stora reformbehov inom den ukrainska försvarssektorn

I en ny rapport av Adriana Lins de Albuquerque och Jakob Hedenskog vid FOI analyseras Ukrainas försvarssektor.

Syftet är att identifiera reformbehov för att kunna bidra till en långsiktig, behovsbaserad och lokalt ägd säkerhets­sektor­reform (SSR) och kapacitets­byggnads­­mål för externt stöd till ytterligare reform­åtgärder. Fem breda områden, som anses vara av central betydelse för utvecklingen av en försvars­sektorn som upprätt­håller SSR-ideal, berörs närmare i rapporten. Dessa är demokratisk kontroll över försvars­sektorn, ansvarighet (accountability), mänsk­liga rättigheter, samhällelig representativitet, samt kapacitet och förvalt­ning.

Några av de problem som lyfts i rapporten är den utbredda korruptionen inom försvars­sektorn, den bristfälliga integreringen av de så kallade frivillig­bataljonerna och den militära svagheten, inklusive omfattande brister inom logistik och militär sjukvård.