Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

16 december 11:04

CBW-Symposium 2016

Den 8-10 juni 2016 arrangeras det 12:e internationella symposiet som är ett internationellt forum för utbyte av information rörande skydd mot kemiska och biologiska stridsmedel.

Stockholmsvy med text om CBW

Symposiet är inriktat på aktuella forsknings­framsteg inom områdena och har en utställnings­del där företagare inom relevanta områden visar och demonstrerar sina skyddsprodukter.

Symposiet ger tillfälle för industrin och användare på olika nivåer att träffa forskare för ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter.

Bidrag ska vara inskickade senast den 20 januari, 2016.

Läs mer om symposiet på http://www.cbw.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ( på engelska)

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.