20 januari 2016

Fjärrstyrda farkoster skapar nya utmaningar

Hur kan små drönare integreras i flygfartens luftrum? FOI forskar kring hur vi kan använda den nya tekniken på bästa sätt, men också hur vi kan skydda oss mot den.

Antalet drönare, eller Unmanned Aerial System, så kallade UAS har ökat kraftigt i hela världen. Från att ha varit dyr militärutrustning har de obemannade flygfarkosterna gått till massproduktion och finns i butiker för privatpersoner och företag överallt. Tillgängligheten medför både nya möjligheter och utmaningar.

- UAS gör det möjligt att arbeta på nya sätt med spaning, lokalisering och kartering. Men civil säkerhet och integritet, terrorism, störningar av flygtrafik och lagstiftning som inte hänger med är några svårigheter som ställer krav på nytänkande. Användningen av fjärrstyrda farkosterna kan ställa till med olika typer av problem. Ibland har UAS stört flygtrafiken och det händer att små UAS stör räddningstjänstens arbete, säger Martin Hagström, forskningsledare vid FOI.

FOI arbetar bland annat med frågan om hur UAS ska kunna samsas med annan flygtrafik i luftrummet. En annan utmaning som FOI jobbar med är att hitta sätt att skydda sig mot UAS. Det kan handla om att lokalisera både farkoster och deras förare och om möjligt stoppa dem vid en flygning nära en flygplats, vid politiska evenemang, eller för att skydda infrastruktur mot hot. Den nya tekniken tillför också stor nytta för samhället. För att hjälpa polisen, räddningstjänsten och kustbevakningen deltar FOI:s experter i arbetet med riskbedömningar inför arbetet med UAS i myndigheternas verksamheter.

- Sensorer på UAS är bra hjälpmedel för att skapa en lägesbild för att övervaka katastrofer, leta efter oljeutsläpp eller få överblick över ett insatsområde. Då det inte finns en pilot ombord som kan bedöma situationen är det viktigt att kunna förutse alla möjliga händelser. Många scenarier måste skapas och analyseras för att förbereda systemen för oförutsedda händelser och minimera risker för alla inblandade, säger Simon Ahlberg, förste forskare vid FOI.

FOI använder UAS som bärare för att exempelvis utveckla tekniker för att spana runt hörn, söka efter personer i rasmassor och leta efter minor. Då behövs robusta system med bra uthållighet och pålitliga sensorer. Grunden till FOI:s kunskap inom området UAS ligger i arbetet med Försvarsmaktens system, och den kunskapen har utvecklats vidare till hjälp för det övriga samhället.