1 februari 2016

Europeiska försvarsutgifter ökar

En ny studie visar ett trendbrott för de europeiska ländernas försvarsutgifter som beräknas öka med 8,3 % under 2016 jämfört med 2015.

I en ny studie från sju försvarsforskningsinstitut studeras 31 europeiska länders försvarsutgifter. Försvarsutgifterna beräknas öka med 8,3 % under 2016 jämfört med 2015. Det är ett tydligt trendbrott och indikerar att den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har påverkat utgifterna uppåt. Under mer än tjugo år har försvarsutgifterna sjunkit, men den minskning som blev särskilt tydlig efter 2008 har nu brutits.

Ökningen fördelas ojämnt mellan de 31 undersökta länderna. I de Öst- och Centraleuropeiska länderna är ökningen 19,9 %, i Sydosteuropa 9,2 %. För Västeuropa är ökningen 2,7 % och för de Nordiska länderna 1,6 %. De ökande försvarsutgifterna kan efterhand leda till en ökad militär kapacitet i Europa.

Flera frågeställningar kommer att studeras vidare inom projektet. För att fastställa hur den nuvarande trenden av ökande försvarsutgifter kommer att utvecklas, krävs ytterligare datainsamling och analys. Dessutom behövs vidare studier för att beskriva hur drivkrafterna för ökade försvarsutgifter har sett ut i varje enskilt land.

Studien har tagits fram inom ett konsortium av sju europeiska försvarsforskningsinstitut där FOI ingår. Projektet löper till och med 2018 och utförs på uppdrag den Europeiska Försvarsbyrån EDA.

Länk till rapporten (engelska) på www.iai.it/en/pubblicazioni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Europeiska Försvarsbyrån (engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.