15 februari 2016

Australien – en viktig länk till Asien

Trots det stora avståndet mellan Australien och Sverige finns flera viktiga säkerhetspolitiska beröringspunkter. Det slår en ny rapport från FOI fast.

I en ny rapport från FOI undersöks bland annat ett flertal säkerhetspolitiska beröringspunkterna mellan Sverige och Australien. Bland annat hur de båda länderna relativt sett motsvarar varandra i fråga om försvarsmaktens storlek, struktur och samarbetet med NATO. Men även hur ländernas hotbilder har strukturella likheter, med aggressivt agerande från de dominerande och relativt närliggande revisionistiska stormakterna Ryssland och Kina.

– Australien är ett väldigt intressant land. Det är det största och militärt starkaste i Oceanien och i likhet med det svenska försvaret är det australienska litet och professionaliserat. I båda fallen finns starka kopplingar till USA, som man också är beroende av för vapenmateriel, säger Mike Winnerstig, forskningsledare på FOI.

I september 2015 blev Malcolm Turnbull Australiens nya premiärminister genom en förtroendeomröstning inom det styrande liberala partiet. Sedan dess har den australiensiska regeringen fört en politik som skilt sig en del åt jämfört med den tidigare, inte minst genom att man i högre grad velat stärka relationerna med Kina. Detta kan leda till att den tidigare goda relationen med Japan blir kyligare.

– Det finns två läger i förhållningssättet till Kina i ljuset av en möjlig kinesisk konflikt med USA. Det ena menar att det är ytterst osannolikt att något skulle hända i och med Kinas beroende av handel med USA. Den andra sidan pekar på den pågående uppladdningen mot Kina. För att försöka balansera mellan makterna rustar Australien upp påtagligt genom att köpa system som kan verka krigsavhållande.

Vänder blicken mot Ryssland
I och med Ukrainakrisens utbrott 2014 har Australien även fått upp ögonen för Ryssland. De säkerhetspolitiska likheterna mellan Sverige och Australien har även gjort Sverige med närområde intressant.

– Efter det kalla krigets slut fokuserade Australien helt och hållet på Asien. Men nu har man insett att Ryssland fortfarande är ett potentiellt problem. Det som är intressant för Australien är att se hur USA agerar om exempelvis Estland skulle attackeras av Ryssland. Om USA inte skulle ingripa skulle många australier se det som att USA inte går att lita på och attAustralien snabbt måste rusta upp sitt eget försvar dramatiskt. På FOI genomför studier som är av stort intresse för Australien i detta sammanhang, bl a om Ryssland och NATO.

– Australien överväger idag att köpa japanska u-båtar utrustade med motorer som är byggda på svensk teknik, där Sverige kan bidra med viktig kompetens. Vi kan bistå med försvarsanalys, krishantering och vapensystem. Australien blir allt viktigare för Sverige. Det är ett land med en samhällskaraktär och kultur som liknar vår egen, men det finns även säkerhetspolitiska paralleller. Därmed är landet en viktig länk mellan oss och Asien, säger Mike Winnerstig.