23 februari 2016

Nytt förslag stärker försvarsforskningen i Europa

I en ny rapport från en högnivågrupp inom EU föreslås att EU i framtiden även ska kunna finansiera försvarsforskning. FOI deltar aktivt i EU:s nuvarande civila säkerhetsforskningsprogram och välkomnar de nya förslagen.

En högnivågrupp inom EU har i ett år arbetat fram ett förslag på hur försvarsforskning ska kunna finansieras gemensamt inom EU.

– FOI har lång erfarenhet av framgångsrik samverkan inom EU:s säkerhetsforskningsprogram och jag ser stora möjligheter för oss att även bidra i ett mer renodlat försvarsforskningsprogram inom EU, konstaterar GD Jan-Olof Lind, som välkomnar förslagen i rapporten.

Rapporten föreslår ett förberedande program under åren 2017-2019 och ett fullskaligt försvarsforskningsprogram från 2021. I rapporten konstateras att detta skulle komplettera och öka nyttan av ländernas egen forskning. Större fokuserade satsningar kan också bidra till högre kompetens och ökat oberoende i Europa. Upp till 500 M€ årligen föreslås i det fullskaliga programmet, vilket är i nivå med vad exempelvis Storbritannien och Frankrike satsar årligen.

– Om förslagen går igenom så förbättras förutsättningarna för försvarsforskningssamverkan i Europa avsevärt, menar Jan-Olof Lind. Det kommer att öka synergierna med nuvarande EU-forskning och effekterna på hela det europeiska innovations- och forskningsområdet kan bli mycket stora. Det är i så fall en mycket spännande resa som FOI har framför sig, konstaterar han.

I högnivågruppen har svenskarna Carl Bildt och Håkan Buskhe ingått och FOI har haft möjlighet att direkt bidra med underlag till dem.

Rapporten har utgått från EU:s nuvarande ramforskningsprogram Horisont 2020. Anpassningar krävs för att tillgodose de särskilda krav som försvarsområdet ställer. Bland annat gäller det ägande- och nyttjanderätt till resultat, där medlemsstaterna har direkta intressen av att kunna nyttja resultaten för sina försvarsändamål. Dessutom krävs andra finansieringsnivåer eftersom 100 % kostnadstäckning är normen för försvarsforskning inom EU.

Ta del av rapporten på www.iww.europa.eu/publications Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..