28 april 2016

Utmaningar med rymdbaserat internet

Rymdbaserat internet kommer inte bara påverka förutsättningarna för global kommunikation, utan även få stora konsekvenser för rymdverksamhet i allmänhet och rymdmiljön i synnerhet.

Det man menar när man pratar om rymdbaserat internet är egentligen en rymdbaserad infrastruktur som kan länka information från vilken plats som helst på jorden via satellit till en annan plats på jorden. Man måste komma ihåg att det endast är en del av infrastrukturen som är rymdbaserad, nämligen de länkande satelliterna. Några av motiven som framförs av aktörerna är att ett rymdbaserat internet kan ge utbildning (till alla på jorden) jämlikhet genom spridningen av demokrati, ekonomisk tillväxt genom ökad spridning av kreativitet, katastrofhjälp (genom tillgång till kommunikationer i katastrofområden).

Möjligheterna med också utmaningarna med rymdbaserat internt är många. I ett nytt memo från FOI beskrivs aktörerna, effekterna, de nya utmaningarna och konsekvenserna för rymdmiljön.

Läs memo: Rymdbaserat internet - en revolution för kommunikationsbranchen?
av Kristofer Hallgren och Daniel Faria