11 maj 2016

Satellitbilder ingår i ett nytt analytiskt förhållningssätt till säkerhet

Det tvärvetenskapliga FOI-projektet SÄKER syftar till att vidga metoderna för att hantera säkerhetspolitiska skeenden. FOI:s samhällsvetenskapliga och säkerhetspolitiska analytiker har därför integrerat teknisk kompetens i sina analyser.

Christer Andersson, forskare vid Rymdgruppen på FOI ingår i det avdelningsövergripande projektet SÄKER. Genom att använda sig av satellitbilder kan de säkerhetspolitiska forskarna få tillgång till viktig information om både långsamma förändringar och snabba trender i olika kriser och konflikter. Det innebär också att teknologiutvecklingen på satellitområdet sättas in i ett nytt säkerhetspolitisk sammanhang i Sverige.

- Genom att tolka satellitbilder kan snabba trender såsom nya flyktingströmmar och dolda truppkoncentrationer upptäckas. De långsamma förändringar man kan utvärdera genom satellitbilder kan exempelvis vara regionala klimatförändringar som visar sig som minskande glaciärisar eller sämre skördar, säger Christer Andersson.

Genom att använda satellitbilder får de forskare och analytiker som jobbar konceptmässigt med säkerhet tillgång till ett bredare geografiskt perspektiv, och kan få fakta om kriser som exempelvis ligger i svårtillgängliga länder. Genom att använda sig av en vidgad och integrerad metodik blir det möjligt att få ett bredare säkerhetsperspektiv (teori, metod, koncept och teknik) för att bättre förstå och analysera komplexa kriser och konfliktsituationer. Projektet har även fått direkta effekter:

-Med hjälp av projektet SÄKER har FOI fått ett avtal med Rymdstyrelsen om att kunna både programmera och nyttja satelliten Plejades bilder. Det innebär att våra analytiker kan vara proaktiva och förklara skeenden och orsaker kontinuerligt och i nära realtid. Det har varit ett både roligt och givande projekt med så många olika kompetenser samlade. Inte minst samarbetet med GIS forskarna har inneburit att en viktig länk mellan satellittekniken och de säkerhetspolitiska forskarna har tillförts, säger Christer Andersson.

Genom den integrerade ansatsen i SÄKER har FOI skapat en kompetens för en bredare säkerhetspolitisk analysförmåga.

- Regeringskansliet, SIDA, UD och MSB är potentiellt intresserade av denna typ av analyser, exempelvis inför insatser och projekt utomlands. Där kan satellitkompetensen tillföra de säkerhetspolitiska analyserna mycket viktig information. Ett exempel vi haft i projektet är det omdiskuterade dammbygget i Nilen (Grand Renaissance Dam). Genom satellitbilderna från Plejades kan vi följa vad som händer. Hur man flyttar bosättningar, avverkar skog och bygger ut infrastrukturen. Den miljöpåverkan som dammen kommer att ge kan vi i praktiken följa och granska kontinuerligt, säger Christer Andersson.