7 juni 2016

Standardbilden av Arktis förändras

Arktis har förändrats, i en ny FOI studie diskuteras hur Sverige kan agera i den nya situationen.

Tre viktiga faktorer som påverkar Arktis har nyligen förändrats. Oljepriset har fallit, Rysslands aggressiva och revisionistiska politik samt att USA har placerat Arktis högre upp på sin strategiska dagordning. Dessa förändringar utmanar den etablerade standardbilden av Arktis där främst klimatförändringen har setts som främsta drivkraft mot ett nytt Arktis.

– Det vi nu ser är att Sveriges norra och nordvästra närområde, Grönland, Island och Nordkalotten, påverkas och att denna del av Sveriges närområde därför blir viktigare än hittills, konstaterar Niklas Granholm, forskningsledare vid FOI och den som skrivit studien.

I den nya studien beskrivs centrala delar av Arktis utveckling och vad som är nytt och utmanar den rådande standardbilden. Oljepriset, den nya ryska politiken och USA:s ökade intresse för regionen är de viktigaste faktorerna, som förändrar de geopolitiska förhållandena i regionen. Tillsammans med klimatförändringen driver detta fram en rad följdeffekter, vars sammanlagda utfall är svåra att förutse.

Staterna i Arktis har agerat för att möta denna förändring med ökat mellanstatligt samarbete på ett stort antal områden. Strävan att hålla regionen säkerhetspolitiskt stabil under pågående förändring har stått i centrum för samarbetet.

– Sverige kan och borde vidareutveckla sina handlingslinjer för det nya Arktis som är på väg. Det är ett nytt läge i Arktis, avslutar Niklas Granholm.

Läs mer om studier om utvecklingen i Arktis