10 juni 2016

Rysk katastrofhantering utmanas av sociala medier

I FOI-rapporten ”Russias EMERCM: Managing emergencies and political credibility” presenteras och analyseras det ryska systemet för katastrofhantering.

Efter kalla kriget och Sovjetunionens upplösning stod Ryssland med en mängd säkerhetsstrukturella utmaningar. Hotbilden förändrades och de nya hoten som Ryssland stod inför blev mer komplexa och inte enbart militära. I dag är EMERCOM ett ministerium för hantering av katastrofsituationer och är ett av Rysslands maktministerier. Det var ursprungligen bara en liten frivillig organisation för sök- och räddningstjänst som växte och ombildades till en statlig kommitté och slutligen 1994 ombildades den till ett departement med uppgift att hantera naturkatastrofer och industriolyckor. EMERCOM leddes av Sergej Shojgu som under sin tid skapat ett starkt maktcentrum och en organisation som idag växt till omkring 300 000 personer. Sergej Shojgu innehar i dag Försvarsministerposten i Ryssland.

–EMERCOM är en imponerande organisation med stora resurser i form av stor personal ( även militär personal), utrustning, flertal flyg och fartyg liksom stor fordonsflotta för transport, räddningstjänst och brandförsvar. EMERCOM är ett av de s.k. maktministerierna eftersom det lyder direkt under presidenten, säger Roger Roffey, forskningsledare vid FOI.

Naturkatastrofer, regelbundet återkommande översvämningar och stora skogsbränder tenderar att öka i antal i Ryssland. I rapporten beskrivs den roll som EMERCOM haft under olika kriser och katastrofer. Den ryska myndighetens hantering av naturkatastrofer utmanas nuförtiden genom användningen av oberoende sociala medier.

– Det pågår just nu omfattande bränder i Sibirien och naturkatastrofer är en ökande tendens, på grund av klimatförändringarna. De katastrofer som beskrivs i rapporten var i så stor skala att EMERCOM och andra ansvariga myndigheter hade svårt att hantera situationen. I de situationer som beskrivs har myndighetens hantering uppfattats som ineffektiv av lokalbefolkningen. Det har lett till att folket startat egna frivilliga alternativ via sociala medier för att via internet bidra till att få fram hjälp och utrustning för att hantera situationen. Det skedde för första gången under de omfattande skogsbränderna 2010 och sedan under översvämningarna 2012-2014. Detta uppfattades inte positivt av myndigheterna som försökte ta över och starta egen statligt kontrollerad internetsite, säger Roger Roffey.

– Detta initiativ från frivilliga uppfattades som en utmaning för den centralmakten och för trovärdigheten för den politiska ledningens förmåga att hantera situationen. Myndigheten har försökt ta kontrollen och synliggöra sitt ledarskap via media. Presidenten har visat upp en handlingskraftig sida i de statsstyrda medierna där han visas ha fullständig kontroll över situationen och skulden för misstag och ineffektivitet har i efterhand genomgående hamnat på regional eller lokal nivå. Det har i sin tur lett till att den regionala och lokala nivåerna inte vågat ta självständiga beslut om de inte först godkänts ovanifrån vilket försenat räddningsinsatser, säger Roger Roffey.

För att förbättra sitt internationella rykte har EMERCOM strävat efter att öka sitt internationella samarbete med FN, EU och andra stater. Ryssland har förstärkt sin internationella verksamhet för s.k. katastrofhjälp i flera konfliktområden, inklusive östra Ukraina och Syrien.

– Katastrofhjälpen från EMERCOM är omdiskuterad. Bland annat eftersom transporterna av ”humanitärt stöd” till östra Ukraina inte fått ske under internationell kontroll av innehållet i transporterna, säger Roger Roffey, vid FOI.