20 juni 2016

Försämrad relation mellan Ryssland och USA

En ny studie vid FOI fokuserar på den centrala frågan för samtida internationell säkerhet : den försämrade relationen mellan Ryssland och USA.

Direkt efter det kalla krigets slut påbörjade Ryssland och USA en process som skulle leda till ett ömsesidigt partnerskap och överlag vänskapliga relationer. År 2015 hade relationerna mellan dem försämrats så mycket att bägge staterna i praktiken såg varandra som motståndare - eller till och med fiender – för första gången på 25 år. Den här studiens syfte är att analysera orsakerna till denna förändring.