29 juni 2016

Brännpunkt Baltikum - en het fråga

I kölvattnet efter Rysslands krig i Ukraina har Natos förmåga att försvara de baltiska staterna mot ryska hot snabbt seglat upp som en mycket het fråga internationellt. Sverige skulle inte kunna stå utanför en eventuell kris eller ett krig, enligt en ny rapport från FOI.

Rysslands på senare år alltmer aggressiva agerande visar att den relativt fredliga period som började med Berlinmurens fall nu är slut. Allt fler frågar sig också om vi står inför ett nytt kallt krig. Ryssland agerande förändrar den europeiska säkerhetsordningen med militärt våld. Målet är att skapa en egen geopolitisk intressesfär, samtidigt som man försöker splittra och försvaga västvärlden, enligt rapporten "Brännpunkt Baltikum" av Robert Dalsjö.


- Detta är frågor av största betydelse också för andra stater i Östersjöområdet. Sverige och Finland känner redan av spänningarna, och skulle knappast kunna stå utanför en kris eller ett krig. Vid en konflikt i Baltikum skulle Sverige ligga direkt i konfrontationslinjen, inte vid sidan av som under de båda världskrigen och det kalla kriget, säger Robert Dalsjö, forskningsledare vid FOI.


Ett storkrig i Europa, som för några år sedan tedde sig som en omöjlighet, kan inte längre helt uteslutas. Natoländerna, och även Sverige och Finland, håller på att anpassa sig till en ny och hårdare verklighet, där hot mot territoriet återigen är en realitet. De svagt försvarade och geografiskt utsatta baltiska staterna framstår i detta sammanhang som Natos svagaste punkt. Hoten mot dem, och möjligheterna att snabbt starka upp deras försvar, har därför snabbt seglat upp som en prioriterad fråga på den internationella dagordningen. Baltikum och Östersjöområdet framstår som den nya geopolitiska konfrontationens brännpunkt, liksom det delade Tyskland var det kalla krigets brännpunkt. '


- Rapporten ger en översikt av den maktpolitiska kontexten och av den internationella debatten, beskriver de svenska intressen som står på spel, och drar upp huvudlinjerna i det baltiska försvarsproblemet och de militära trender som komplicerar sökandet efter lösningar på detta, säger Robert Dalsjö.