11 juli 2016

Al Shabaab i Kenya - Hämnd eller expansion?

Den somaliska terrorgruppen Al Shabaab har under ett decennium fört krig mot den somaliska regeringen. På senare år har organisationen expanderat in i Kenya.

Den militanta somaliska islamistgruppen al-Shabaab kontrollerar stora delar av Somalias rurala territorium. Efter det att Afrikanska unionens (AU) fredsfrämjande operation i Somalia stärkte sin numerär 2011-2012 med stöd av Kenyansk militär har al Shabaab tappat flera viktiga städer och områden i Somalia. Grannlandet Kenya har på grund av det drabbats av flera stora terrordåd de senaste åren som hämnd för sitt truppbidrag och stöd till AU. Bland annat attentatet 2013 på shoppingcentret Westgate då 67 människor dödades och mer än 175 skadades och den stora skolmassakern i Garissa 2014.

På senare år har al Shabaab även visat prov på regionala ambitioner med rekryteringsverksamhet i främst Kenya, men även i Etiopien, Uganda och Tanzania. I en ny brief från FOI undersöks al Shabaabs expansion in i Kenya. Briefen beskriver de strategiska faktorer som ligger bakom Al Shabaabs ökade närvaro i Kenya, samt historiska och kontemporära förhållanden som gör Kenya attraktivt som scen för terrorattacker och mottagligt för islamistisk radikalisering. Briefen, som är skriven av forskarna Daniel Torbjörnsson och Michael Jonssons vid FOI, beskriver också effekter och konsekvenser av Kenyas kontraterrorstrategier.

– Även om man har lyckats med militära och polisiära metoder att minska antalet attacker så har man inte lyckats bekämpa grundorsakerna till varför kenyanska medborgare kan radikaliseras och utföra attacker, säger Daniel Torbjörnsson.

Al Shabaab ser en rekryteringspotential i den muslimska befolkningen i Kenya och organisationen lyckas rekrytera ungdomar i Kenya av bland annat ekonomiska skäl. Även kristna ungdomar har rekryterats och konverterar till al Shabaab. En rekrytering som innebär en säker och viktig inkomstkälla för ungdomarna.

–I Kenya finns en muslimsk befolkning med en, sedan länge, ansträngd relation till den kenyanska staten. De upplever sig marginaliserade och den Kenyanska säkerhetstjänstens agerande har påverkat den vanliga muslimska befolkningen negativt, säger Daniel Torbjörnsson, forskare vid FOI.

Al Shabaab i Somalia har tidigare finansierats genom bidrag från den somaliska diasporan i väst och genom att man kontrollerat informella betalningsförmedlare. När organisationen hade territoriell kontroll i södra Somalia fick de också inkomster genom beskattning, smuggling och utpressning av handelsflöden.

– Hur al Shabaab i Kenya finansieras i dagsläget är oklart - däremot rör det sig sannolikt om relativt begränsade finansieringsbehov, eftersom man huvudsakligen rekryterar stridande till Somalia och därmed inte har omfattande kostnader för vapen eller utbildning, säger Michael Jonsson, förste forskare vid FOI.

I Östafrika och Somalia finns också en ökad närvaro av IS/Daesh. IS har också tagit på sig attacker vid gränsen mellan Somalia och Kenya och försöker också rekrytera från området. Radikaliserade ungdomar från Kenya värvas alltså även av IS för att åka till Libyen eller Syrien och ansluta sig till Daesh krigare. Den kenyanska regeringen har båda dessa olika falanger att bekämpa inom sitt eget territorium.

– De senaste tolv månaderna har varit lugna med bara några mindre attacker i Lamu-området. Den kenyanska statens hårdföra metoder har varit framgångsrika på kort sikt men vi ser risken att den alienerar och ökar radikaliseringen, säger Daniel Torbjörnsson.