17 augusti 2016

FOI arrangerar konferens om hot mot samhället

Forskning om våldbejakande extremism, propaganda, hatbrott och andra hot mot samhället står på agendan när FOI:s forskare arrangerar konferensen EISIC.

Den 17-19 augusti genomför FOI tillsammans med Uppsala universitet och KTH den internationella konferensen EISIC i Uppsala. Under Practitioners´ day behandlas forskning om våldsbejakande extremism och andra former av hot mot samhällets säkerhet. Deltagare är analytiker, forskare och andra yrkesutövare inom området. Ny forskning, fallstudier och erfarenheter presenteras.

- Ny forskning som handlar om hot mot samhällets säkerhet presenteras, och förhoppningen är att forskare och yrkesverksamma analytiker kan knyta kontakter, säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

Gäster är bland andra Barbara Perry som talar om hatbrott och högerextremism i Kanada, och Nico Prucha som berättar om våldsbejakande jihadistisk propaganda.

Dessutom medverkar Alberto García Morales från Europols relativt nystartade grupp Internet referral unit. Alberto kommer att berätta om gruppens arbete mot våldsbejakande propaganda. Från polismyndigheten i Nederländerna berättar Sylvia Spinnewijn om deras arbete med övervakning av sociala medier. Dagen avslutas med att Rolf van Wegberg från Nederländska TNO berättar om dark web och ursprunget för kriminella affärsmodeller.

- Att FOI för andra gången arrangerar den europeiska ISI konferensen visar att vi spelar en viktig roll i den europeiska säkerhetsforskningen. FOI har gjort mycket spännande forskning inom området, säger Lisa Kaati.

EISIC, European Intelligence and Security Informatics Conference, är en årligt återkommande vetenskaplig konferens som i år arrangeras av FOI.