24 augusti 2016

Är huset säkert efter en jordbävning eller ett bombdåd?

FOI medverkar i EU-projektet RECONASS och spränger ett hus för att testa sensorer som snabbt kan ge besked om ett hus är säkert efter en katastrof.

Den 25 augusti genomförs ett pilotförsök med en större sprängning nära ett uppbyggt trevåningshus på ett skjutfält i Älvdalen.

– Idén med tekniken som vi nu testar i full skala för första gången är att utplacerade sensorer ska kunna ge en bild av hur stabilt huset är efter en katastrof säger Rickard Forsén, projektledare vid FOI, och den som leder de svenska delarna av projektet.

Sensorerna är utplacerade i förväg och sänder uppgifter om sina positioner. Efter ett jordskalv eller en sprängning visar sensorerna hur de har flyttats och man kan beräkna husets stabilitet. Inom projektet används också givare som mäter hur kraftigt huset skakat och hur armeringsjärn i betongen påverkats. Information från de olika sensorerna används sedan i en särskilt utvecklad programvara som beräknar hur skadat huset är.

– Tekniken i projektet är i första hand tänkt för att värdera läget för viktiga byggnader som ledningscentraler, sjukhus eller kraftstationer men den kan på sikt också vara till hjälp i bostadsområden i jordbävningsdrabbade områden, konstaterar Rickard Forsén. Bättre kunskaper om en byggnads stabilitet kan också underlätta för räddningspersonal som i akuta skeenden ska gå in och rädda liv.