9 september 2016

Kärnvapenprov i Nordkorea

FOI bedömer på grundval av seismiska data att Nordkorea idag 9 sept genomfört ett kärnvapenprov.

Provet utfördes 02:30 svensk sommartid vid den uppskattade positionen 41N, 129E, det vill säga i samma område som de tidigare proven i oktober 2006, maj 2009, februari 2013 och januari 2016. Det är rimligt att anta att provet liksom tidigare utfördes i en tunnel i Mant’ap-sanmassivet vid Pungye-ri.

Baserat på mätningar vid FOIs seismiska mätstation i Hagfors var magnituden omkring 5.3. Den seismiska signalen är till formen lik men något starkare än vad som uppmättes vid de tidigare proven. Liksom vid de två senaste proven ligger den uppskattade laddningsstyrkan mellan 10 och 20 kiloton.

Ett flertal internationella mätstationer för radionuklider finns i regionen. Analys av data från eventuella radionuklidutsläpp kan komma att ge ytterligare information om provet.