21 oktober 2016

Libyen fem år senare

Den 20 oktober har fem år gått sedan Libyens tidigare ledare Gaddafi dödades.

Sedan Gaddafis fall har situationen i Libyen varit kaosartad. I slutet av 2015 steg förhoppningarna för en positiv framtid när inbördeskrigets parter kom överens om att etablera en ny, och internationellt stöttad, enhetsregering. Ett fortsatt dåligt säkerhetsläge i landet och avsaknad av nationella säkerhetsstyrkor har dock inneburit att enhetsregeringen har haft svårt att etablera sig.

Libyen är idag fortsatt splittrad i två territoriella enheter, med två parlament och tre regeringar. I det maktvakuum som råder växer väpnade gruppers inflytande. Det internationella samfundet investerar stort i stabiliserande åtgärder för Libyen genom både stöd till utvecklandet av en nationell säkerhetssektor och genom direkta militära operationer. Det senare gäller inte minst i kampen mot Daesh som finns etablerat i Libyen sedan slutet av 2014 men som under 2016 har tryckts tillbaka. Mer om nuläget i det libyska inbördeskriget, de internationella insatserna riktade mot Libyen, och kampen mot Daesh finns att läsa i en serie kortanalyser om Libyen skrivna av Mikael Eriksson.