21 oktober 2016

Terroristgruppen Daesh försvagas stadigt

I en ny briefing analyseras källorna till Daeshs strategiska uthållighet och dess sårbarheter över tid, utifrån tesen att organisationen kommer fortsätta att förlora territoriell kontroll som en följd av strategiska misstag.

Se filmad intervju med Michael Jonsson.

Efter dess blixtoffensiv under våren 2014 har Daesh visat prov på betydande strategisk uthållighet, då man initialt endast förlorade begränsat med territorium trots strider mot militärt kapabla och motiverade motståndare på flera fronter samtidigt. Sedan början av 2016 har terroristgruppen dock stadigt försvagats och kommer nu sannolikt förlora en majoritet av det territorium man kontrollerar i Irak, och möjligen även i Syrien.