31 oktober 2016

FOI:s CBRN-arbete till stöd för FN

En internationell workshop kring etablering av ett biologiskt laboratorienätverk till stöd för FN genomfördes nyligen i Umeå. Workshopen är en av flera och arbetet beräknas gå i mål under 2017.

Den 5-6 oktober anordnade FOI CBRN-skydd och säkerhet en internationell workshop för att diskutera användbar ny teknologi för forensisk analys av prover och etableringen av ett laboratorienätverk till stöd för undersökning av misstänkt användning av biologiska vapen. Etableringen av ett sådant nätverk drivs för närvarande på initiativ av Sverige och Schweiz. Deltagarna i workshopen kom från 14 länder. Dessutom medverkade representanter från World Health Organization och World Organisation for Animal Health.


FN:s Generalsekreterarmekanism är ett viktigt instrument för Generalsekreteraren att för det internationella samfundet undersöka anklagelser om användning av kemiska, biologiska eller toxin vapen. Mekanismen är en nödvändig del för att stärka normen mot användning av kemiska eller biologiska vapen och kan samtidigt avskräcka från användning. Mekanismen är av särskild vikt vid utredning av anklagelser om användning av biologiska vapen då det inte existerar någon internationell organisation för detta.


Workshopen ingår i en serie av workshops. Den sista organiseras av Schweiz under 2017. Därefter kommer de förslag som diskuterats rörande etableringen av ett kvalitetssäkrat och kapabelt biologiskt laboratorienätverk att utvärderas och en väg framåt kommer att stakas ut.