9 november 2016

FOI visar ny teknik för övervakning av samhällsfunktioner

Inom projektet P5 har forskare utvecklat ett system som kan upptäcka sabotage- och terroristhot mot våra kritiska samhällsfunktioner, som exempelvis kraftverk.

Under en teknik- och forskningsdemo på Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping den 5 oktober visades resultatet av arbetet med EU-projektet P5. Grunden i projektet handlar om att tidigt upptäcka hot, på engelska ”early warnings”, mot viktiga byggnader. Det innebär att man tidigt ska kunna upptäcka indikationer på att ett brott är på gång att genomföras, för att därmed kunna stoppa det innan det händer.


– Effektiv övervakning har varit i centrum för projektet. En stor del har handlat om att det ska gå att upptäcka farligheter automatiskt med hjälp av algoritmer, berättar David Lindgren på FOI som är projektledare.


Under dagen visades systemet, som har en inbyggd automatik för att dels kunna upptäcka potentiella sabotörer och dels kunna följa dem.


– Man vet ju inte från början om det är en bärplockare eller en terrorist. Systemet upptäcker människor och följer deras koordinater. Sedan analyserar systemet detta och försöker hitta indikativa rörelsemönster som kan antyda att något kriminellt är på gång, säger David Lindgren.


Oskarshamns kärnkraftverk har varit en viktig behovsägare i detta projekt. Ett angrepp på ett kärnkraftverk kan i värsta fall leda till ett radioaktivt utsläpp som följd. Kärnkraftverket vill förstås skicka ut vakter i tid men också kunna stänga ner kärnkraftverket och evakuera området – en process som kan ta tio minuter. Då räknas varje sekund. För att lyckas med att upptäcka hot på långt avstånd krävs det att man kan övervaka stora landområden, omgivande luftrum, samt angränsande vatten.


En viktig del i projektet har handlat om hur man kan implementera övervakning på detta sätt utan att göra några övertramp ur ett integritetsperspektiv.


– Etik- och lagexperter har funnits med i projektet. Vi har olika filter i systemet som tar bort känslig information. Sedan är förslaget att en åklagare får besluta om tillstånd om man behöver inspektera data i efterhand, förklarar David Lindgren.


Fakta:

Det blir allt viktigare att vi snabbt kan upptäcka och reagera på sabotage- och terroristhot mot våra kritiska samhällsfunktioner, som exempelvis kraftverk. FOI har lett projektet P5 (ett treårigt EU FP7-projekt med nio europeiska partner) där man forskat kring perimeterövervakning och undersökt hur man kan få hjälp av avancerade sensorer och datafusion i arbetet.

Läs mer om projektet P5 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.