21 november 2016

Polen – en nyckel i försvaret av NATO:s östra flank

Rysslands agerande stärker Polens betydelse. En ny studie från FOI tittar närmare på polsk säkerhets- och försvarspolitik.

Det försämrade säkerhetsläget i Europa till följd av Rysslands aggressiva agerande har gjort att försvaret av NATO:s östra flank har hamnat alltmer i fokus. Polen spelar en central roll i stärkandet av den östra flanken och i landet finns ett brett stöd för att satsa på försvaret. Samtidigt råder det osäkerhet om vilken militär förmåga Polen i praktiken har. Polen har problem både med genomförande av försvarsreformen och moderniseringen av materiel. Studien analyserar polsk säkerhets- och försvarspolitik med fokus på förändringar under de senaste två åren.

Studien har skrivits inom ramen för projektet Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet (NOTS) som finansieras av Försvarsdepartementet.

För mer information vänligen kontakta författarna:

Eva Hagström Frisell (eva.hagstrom.frisell@foi.se)

Anna Sundberg (anna.sundberg@foi.se)