13 december 2016

FOI:s flygsimulator i unik internationell övning

Hos FOI i Kista genomfördes nyligen en unik övning och demonstration där verkliga plan kopplades samman med bemannade flygsimulatorer i ett internationellt sammanhang.

Under en unik övning och demonstration med FOI:s flygsimulatorer kopplades plan i luften ihop med såväl bemannade flygsimulatorer som datorgenererade motståndare i samma scenario. Demonstrationen var ett samarbete mellan FOI:s anläggning FLSC (Flygvapnets luftstridssimuleringscenter) och US Air Force Research Laboratory, AFRL. Dessutom deltog aktörer från flera träningsanläggningar runt om i USA i demonstrationen. Sverige, som var den enda internationella parten, deltog med två virtuella JAS Gripen-plan.

Demonstrationen kunde följas hos FOI i Kista och på plats på världens största mässa och konferens för simulering och träning, I/ITSEC i Orlando, Florida.

– Ett övningskoncept som det här ökar möjligheterna till effektiv träning eftersom resurserna för att flyga i tränings- och övningssyfte är begränsade både vad gäller tillgång på flygplan och luftrum, säger Niclas Lagerbäck, flygstridsledare på FLSC.

– Ett minst lika viktigt moment när vi använder våra flygsimulatorer, är möjligheten att gå igenom simuleringarna efteråt och ge piloterna återkoppling på deras agerande.


Hos FOI i Kista flögs de två anpassade JAS Gripen-simulatorerna av piloter från svenska Flygvapnet. Samtidigt visades det live-sända förloppet för hela övningen från I/ITSEC i USA på storskärmar. De riktiga flygplanen befann sig i luften ovanför Indiana, USA och de virtuella och datorgenererade aktörerna flög i samma scenario i en virtuell värld där alla kopplades samman för att ge upplevelsen att de befann sig i en och samma värld.


Det demonstrerade scenariot tog drygt 30 minuter. På plats fanns forskare, piloter, teknisk och operativ personal i demonstrationsanläggningen på FOI på plats.


– Att vi som enda utländska aktör blir inbjudna av AFRL att vara med på en övning av den här typen, är ett kvitto på vår höga förmåga och kvaliteten på det arbete vi gör, konstaterar Stefan Ungerth, enhetschef för FLSC i Kista.

Läs mer om Flygvapnets luftstridssimuleringscenter.