21 december 2016

Al-Shabaab är tillbaka i Somalia

Den väpnade islamistiska gruppen Al-Shabaab är ett ökande hot mot stabiliteten och ansträng­ningarna att bygga upp statsapparaten i Somalia. Det konstaterar två forskare från FOI i ett nytt memo.

Mellan 2009 och 2011 kontrollerade Al-Shabaab stora delar av södra och centrala Somalia, inklusive huvudstaden. Den islamistiska gruppen förlorade dock sina permanenta fästen och kunde under några år räknas ut. Men sedan 2014 har gruppen ökat antalet terrorattentat och attacker mot militära mål, enligt FOI-memot.


– Al-Shabaab är tillbaka. De har intensifierat sin verksamhet sedan 2014. De är på offensiven med terrorattacker mot civila och utländsk personal, och med gerillakrigföring mot Afrikanska unionens militära baser med höga dödssiffror. Al-Shabaab är åter ett reellt hot mot Somalias framtid, säger Daniel Torbjörnsson som är forskare vid FOI.


FOI-forskarna lyfter i memot fram flera faktorer som kan försämra säkerhetsläget i Somalia. I grannlandet Kenya har man börjat stänga flyktinglägret Dadaab, vilket innebär att hundratusentals somaliska flyktingar riskerar att skickas tillbaka till Somalia. Stängningen kan dock gynna Al-Shabaab. Det stora antalet människor på flykt kan ge gruppen en möjlighet att rekrytera, eller tvångsrekrytera, nya soldater. För flyktingar som inte har någon försörjning i Somalia kan det vara lockande att ansluta sig till organisationen för en lön varje månad.


Ett annat hot som forskarna pekar på är risken att länder som idag skickar trupper till Afrikanska unionens fredsbevarande styrkor ska dra sig ur uppdraget.


– De har bidragit med stora styrkor och förlorat många soldater. Kenya har fått säkerhetsproblem också i det egna landet där Al-Shabaab genomför attacker som hämnd. Ugandas medverkan är oklar på sikt och Burundi har egna säkerhetsproblem. Al-Shabaab har inte kapacitet att vinna över afrikanska unionen under förutsättning att den finns kvar som nu, men frågan är hur länge de truppbidragande länderna håller ut, säger Daniel Torbjörnsson.

Samtidigt deltar bland annat EU i en insats i Somalia för att höja kapaciteten i landets armé. Syftet är att regeringen ska kunna ta över ansvaret för säkerheten i landet från den afrikanska unionen. Enligt planen ska den afrikanska unionen börja dra sig tillbaka 2018, för att 2020 helt lämna över ansvaret till landets regering. Tidpunkten kan dock komma att ändras.


Memots namn: “Resurgent, Reinvented or Simply Resilient? The Growing Threat of al-Shabaab in Somalia”.