18 januari 2017

Sveriges nationella intressen

FOI har analyserat begreppet nationella intressen, vilka intressen Sverige har och deras roll i säkerhetspolitiken.

Nationella intressen spelar en stor roll inom säkerhets­politiken. Sedan 2009 års försvars­beslut har den svenska Försvars­makten i uppgift att värna svenska nationella intressen. Regeringens nyligen beslutade nationella säkerhetsstrategi (januari 2017) aktualiserar frågan om vilka konkreta nationella intressen Sverige kan tänkas ha.

I ett memo från 2015 går forskningsledare Robert Dalsjö igenom begreppet nationella intressen, dess roll i svensk politisk tradition, hur man kan klarlägga konkreta nationella intressen, samt verktyg för att analysera och värdera dessa.

- Att regeringen nu lyfter fram de nationella intressenas centrala och styrande roll gör att vi vill bidra till en djupare förståelse för ämnet även för en bredare publik, säger Robert Dalsjö. Arbetet fortsätter nu med en bredare rapport som även inkorporerar den nationella säkerhetsstrategin, och som förväntas publiceras under våren.

Läs mer om Sveriges nationella säkerhetsstrategi här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.