30 januari 2017

Tysklands försiktiga balansgång

I en nyutkommen rapport tittar FOI närmare på Tysklands politik på säkerhets- och försvars­området och de steg som tagits under 2016.

Angela Merkel omgiven av mikrofoner

Tysklands förbundskansler Angela Merkel svarar på frågor från media vid ankomsten till det informella EU-toppmötet i Bratislava, Slovakien, den 16 september 2016. TT/EPA/FILIP SINGER

Tyskland utgör Europas största ekonomi och har därför betytt mycket för Europa ur ett ekonomiskt perspektiv. Men under de senaste åren har landets betydelse för Europas säkerhet ökat. I en ny studie har FOI analyserat tysk säkerhets- och försvars­politik, inklusive militär utveckling. Rapporten fokuserar på några teman som har varit särskilt framträdande i den tyska debatten under 2016.

Under det gångna året tog Tyskland flera steg mot ett större ansvar inom säkerhets- och försvarspolitiken. I juli 2016 antogs en ny vitbok som beskriver tysk säkerhetspolitik och framtida inriktning för försvars­makten. En rad viktiga beslut har också fattats under 2016 för att anpassa den pågående försvarsreformen till den nya säkerhetspolitiska situationen.

Den nya vitboken beskriver tydligt Tysklands vilja att ta ett större ansvar, inte bara för ekonomin i Europa, utan också för säkerhets- och försvars­politiken, säger Eva Hagström Frisell, forskare på FOI.

Men det är en balansakt, eftersom den tyska befolk­ningen inte visar ett entydigt stöd för Tysklands nya roll. Viss försiktighet krävs också för att inte omvärlden ska uppfatta Tyskland som en hegemoni.

EU och NATO är viktiga för Tyskland i den nya rollen, men landet behöver också stärkta bilaterala samarbeten. Att hitta samarbets­partners liksom att hantera den interna opinionen utgör viktiga framtida utmaningar

Flera av Tysklands traditionella samarbets­partners kommer att hålla val under 2017. Valutgången kan ändra förutsättningarna för deras bilaterala samarbete med Tyskland, men även inställningen till EU, säger Anna Sundberg, forskare på FOI. Oavsett utgången i höstens val kommer troligen Tyskland fortsätta på den inslagna vägen mot ett ökat ansvarstagande.