12 juni 2017

Supermaterialet grafen drar till sig experter

För att vaska fram idéer och belysa möjlig­heterna med det revolutionerande lättvikts­materialet grafen arrangerade FOI en workshop. Från hela Europa kom det representanter från olika myndig­heter, försvars­industrier och försvars­forsningsinstitut.

Grafen, är ett nytt material som får allt mer uppmärk­samhet på grund av dess egen­skaper. Grafen, byggt av ett tunt skikt av identiska kolatomer är exempelvis 200 gånger starkare än stål, leder elektricitet snabbare än kisel, det är lätt, böjligt, genomskinligt och kemiskt beständigt. Materialet har en stor potential och de tänkbara användnings­områdena är många, exempelvis inom sektorer som energi, miljö, sjukvård och transporter. Workshopen på FOI var fokuserad på försvars­tillämpningar med målet att identifiera grafen-teknologier i försvarsprodukter.

- Man bör ha i åtanken att det kan ta 10-25 år för att ta fram, kvalificera, kvalitetssäkra och validera nya material för nya plattformar. T.ex. materialen som används för att bygga Airbus A380, idag en av världens modernaste flygmaskiner började forskas fram 1985 – 30 år sedan, säger Steven Savage, forskningschef på FOI som också företräde Captechen Materials.

Det finns ett stort intresse för grafen och många kom till workshopen för att få mer kunskap om hur grafen kan användas både i nya och befintliga produkter. De över trettio experter som var samlade till workshopen fick arbeta med ett nytt verktyg, det s.k. maieutik­verktyget, som innebar att de får svara på en mängd frågor om vad de tyckte om grafen-teknologier i försvarstillämpningar.

- Maieutik betyder (på engelska) ungefär ”learning by doing” och verktyget vi använde under workshopen är egentligen en datori­serade version av en brain­storming fast utan post-it lappar. Fördelen är att dokumentation av svaren underlättas, enormt. Genom att träffas så här så får vi tillgång till varandras kunskap och breddar förståelsen och fördjupar kännedomen om materialet, säger Steven Savage.

Läs mer om grafen