27 september 2017

Världsledande teknik för detektion av kärnvapenprov

Hos FOI finns avancerad spetsteknik för detektion av kärnvapenprov. Den senaste prototypen, SAUNA III som är utvecklad av FOI, överlämnades till prov­stopps­avtalets genomförande­organisation CTBTO i februari i år.

Världskarta med Saunasystemen markerat

SAUNA-systemet för detektion av Xenon-gas finns över hela världen. Karta:FOI

Verifiering av misstänkta kärnvapenprov är en av grund­stenarna i arbetet med nedrustning och svensk teknik används redan nu över hela världen.Intresset för tekniken har ökat markant i och med Nordkoreas kärnvapen­sprängningar.

– Med den nya tekniken i SAUNA III från februari i år, ökar precisionen och hastigheten i verifieringen. Det ökar möjligheterna att klargöra att ett kärnvapenprov genomförts och vem som gjorde det, säger Anders Ringbom, forskare på och svensk kontaktperson för CTBTO.

Tidigare versioner av SAUNA används idag över hela världen, dels i det internationella övervaknings­nätverket som drivs av CTBTO, dels för olika nationella övervakningar. Det är Uppsalaföretaget Scienta Sensor Systems Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tillverkar och uppgraderar SAUNA-systemen. Totalt finns 36 system installerade, och alla har eller kommer att ha möjlighet att  uppgradera till den senaste SAUNA III-tekniken.

SAUNA-systemet bygger på analys av gasen xenon som alltid bildas vid kärnvapen­explosioner. Systemet tar in stora mängder luft och detekterar med hög precision mycket små mängder av gasen.

– Det är framför allt luftreningen som nu utvecklats i SAUNA III. Vi kan mycket snabbare leverera ett resultat säger Mattias Aldener, forskare vid FOI och en av utvecklarna. Och ju bättre tekniken blir, desto mindre är risken att någon försöker bryta mot provstoppsavtalen.

Xenon-detektion är en av flera metoder som används för att verifiera om ett kärnvapenprov genomförts. På FOI finns det svenska nationella datacentret där även data från exempelvis seismiska detektorer och mätningar av radioaktiva partiklar bearbetas. FOI utvecklar ständigt nya metoder, och går alltmer mot integrerade modeller som använder data från flera olika typer av detektorer.

– Vår styrka är att vi har egenutvecklade analys­verktyg vilket gör oss oberoende av andra länder och i slutänden stärker verifieringen, avslutar Anders Ringbom.