23 november 2017

Miljöfarliga vrak under utredning

Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.

vrak

Sonarbild av vrak uppmätt av Sjöfartsverket.

Arbetet har letts av Sjöfartsverket, som även tagit hjälp av Chalmers Lindholmen, Kustbevakningen, Sveriges Maritima museer och Havs- och vatten­myndigheten, HaV.

Det är fartygstankarnas dieselolja, och i några fall last av olja, som utgör den stora faran för omgivningen. Men dessutom finns tyska fartyg som sänktes efter andra världskriget vid Måseskär utanför Orust. De var fyllda med senapsgas, ofta spetsad med arsenik.

I arbetet ingick bland annat att skapa modeller för att:

  • se om det finns olja runt vraken och om den kommer från vraken eller annat utsläpp
  • se hur läckande olja påverkar livet på botten
  • hitta metoder för att kartlägga om det finns olja i vrakens tankar och om det går att tömma dem.

– Målet var att skapa en metodik med checklistor, där alla vet vad de ska leta efter, vilket experter som bör kallas in och annat, säger Anders Östin, forskare vid FOI.

FOI:s roll har i första hand varit att bidra med kunskaper inom kemisk analys och att ställa sina laboratorier till projektets förfogande. Tillsammans med Chalmers ekotoxikologer skapades sedan en modell som visar hur olika koncentrationer av olja påverkar växtlighet och djurliv.

– Även om modeller är för olja, så kan arbets­förfarandet användas på alla ämnen.

Sjöfartsverket gjorde även, men hjälp av FOI, mätningar av vraken med stridsgas vid Måseskär, som visade att arsenik sprids i de mycket fiskrika vattnen.

– Vi var övertygade om att fiske var förbjudet nära vraken, men så är det inte. Flera fiske­fartyg trålade i området, faktum är att vi fick vår mätningsutrustning borttrålad, säger Anders Östin.

Hur stor är då miljöfaran?

- Frågar du oss som kommer från försvars­sidan, så ser vi inte så stora risker för människor så länge man håller sig borta från området. Men pratar du med våra ekotoxi­kologi­vänner så ser de hur organism­ernas samman­sättning och reproduktionsförmåga påverkas, säger Anders Östin.

Arbetet redovisades vid den internationella ”vrakkonferensen” Wrecks of the world i Göteborg i oktober. Nu ska metoderna tillämpas i vardagen.

– Där föreslog arbetsgruppen att HaV ska vara den myndighet som äger frågan i framtiden, och tar beslut kring vad som bör göras med och runt vraken.