24 november 2017

Inget rutenium-106 uppmätt i luft i Sverige sedan början av oktober

I början av oktober registrerades låga nivåer av rutenium-106 i luft i Sverige, men senare mätningar visar att det inte längre finns kvar.

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter FOI löpande halten av radioaktiva ämnen i luften. Mätningarna sker på sex stationer över hela landet, i Kiruna, Umeå, Gävle, Stockholm, Visby och Ljungbyhed. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

FOI levererar löpande mätdata till Strålsäkerhets­myndigheten (SSM) som analyserar och publicerar bedömningarna.