Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

24 november 11:38

Inget rutenium-106 uppmätt i luft i Sverige sedan början av oktober

I början av oktober registrerades låga nivåer av rutenium-106 i luft i Sverige, men senare mätningar visar att det inte längre finns kvar.

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter FOI löpande halten av radioaktiva ämnen i luften. Mätningarna sker på sex stationer över hela landet, i Kiruna, Umeå, Gävle, Stockholm, Visby och Ljungbyhed. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

FOI levererar löpande mätdata till Strålsäkerhets­myndigheten (SSM) som analyserar och publicerar bedömningarna.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.