27 november 2017

Scenarier minskar överraskning

FOI skräddarsyr framtidsscenarier åt olika kunder. Det kan handla om geo­politiska analyser eller att framtids­säkra en bransch, kommun eller stor­företag. Vinsterna av att vara förberedd är stora.

Kvartett på scen

Under Almedalsseminariet ”Hur slår en konflikt mot svenska företag?” diskuterade Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Stora Enso, Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden, Jens Henriksson, vd, Folksam, och Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, bland annat rapporten. Seminariet var ett samarrangemang mellan Business Sweden och Dagens Industri. Foto: Amanda Lindgren/Dagens industri.

Om krisen kommer heter en rapport som bransch­organisationen Business Sweden tagit fram. I den har FOI utarbetat tre geopolitiska scenarier och säkerhetspolitiska analyser som vart och ett beskriver ett möjligt säkerhets­politiskt händelse­förlopp – som tar sin utgångspunkt i en nationell eller regional konflikt.

– Utifrån scenariernas kriser och efterföljande händelse­förlopp kan svenska företag se hur de påverkas ekonomiskt av internationella konflikter, säger Niklas Rossbach, förste forskare på FOI:s enhet för säkerhetspolitik i Kista.

På samma sätt kan FOI arbeta åt såväl kommuner som Försvarsmakten. I många fall kan FOI utgå från tidigare gjorda rapporter som exempelvis säkerhets­läget i länder som Kina eller Saudiarabien.

– Vi har erfarenhet av säkerhetspolitik och framtids­studier. Men vi anpassar självklart scenarierna utifrån kundens önskemål. När det exempelvis gäller Business Sweden ville de inte gå för långt och dra förloppen hela vägen till krig, de ville ha dem så nära dagens verklighet som möjligt för sin läsekrets.

Planera för klimatförändringar

Framtidsscenarier har många användnings­områden. Niklas Rossbach radar upp flera exempel.

– Det kan vara kustnära kommuner som vill förbereda sig på klimatförändringar – som följderna av en höjning av vatten­nivån. Det kan vara en bransch som vill planera vad en ökad robotisering inom dess nisch innebär för inhemsk tillverkning, kontra att utnyttja arbetskraft i låglöneländer.

Han berättar att nyckel är att levandegöra innehållet så att det gripbart för läsaren, vilket kräver, förutom fakta, både fantasi och språkförmåga.

– Business Sweden kallade det för att göra scenarierna litterära. Vi skojade om att de var Tom Clancy-artade, från författaren av politiska och militära thrillers.

Det handlar alltså om att minska risken att bli överraskad, oavsett område. Det som kan skilja scenarioarbetet mellan ett företag och Försvars­makten är snarast djupet och tids­perspektivet, där den senare ofta arbetar med framtidsstudier som sträcker sig decennier fram medan företag ofta har en kortare framtidsvy.

Påverka genom framtidsbilder

– Generellt sett går det att säga att ju kortare prognoser desto svårare är det. Framtiden blir nästan aldrig som förmodat, men det vi kan visa är att framtiden inte handlar om en rak linje från nuet och framåt. Den kan se ut på olika sätt. Sammantaget minskar ett antal olika scenarier överrasknings­momentet, säger Niklas Rossbach.

Han berättar att sättet att arbeta med scenarier och framtidsanalyser inte är något nytt, det slog igenom i 1970-talets oljekris där ett av oljebolagen faktiskt hade förberett sig genom scenarier innan krisen var ett faktum.

Niklas Rossbach påpekar också möjligheten som beställaren har att påverka omvärlden genom att lyfta fram de aspekter som just de vill belysa, till exempel cyberhot eller klimat­frågor. Det sätter agendan.

– Så sker hela tiden i statliga försvarsanalyser som exempelvis Global trends från amerikanska Director of National Intelligence, säger han.

GRÅZONSKONFLIKT I SVERIGES NÄROMRÅDE

Scenariots utgångspunkt är Rysslands strävan att återta en traditionell stormaktsroll och expandera inflytandet i närområdet runt Östersjön och i angränsande länder.

KALLT KRIG OCH SÖNDERFALL I MELLANÖSTERN

Scenariot bygger på att Mellanösterns historia av konflikter får ny näring i en konfrontation mellan shia- och sunniinriktningarna av islam.

USA OCH KINA I STORMAKTSKONFLIKT

Förutsättningen för scenariot är framväxten av en multipolär värld, där USA:s ekonomiska och militära dominans utmanas av regionala stormakter med ökade anspråk på inflytande.

OBS!

På grund av hög arbetsbelastning har FOI begränsade möjligheter att ta fram scenarier till civila organisationer. Om din organisation är intresserad, mejla registrator@foi.se