29 januari 2018

Trump gör amerikansk säkerhetspolitik mer oberäknelig

Donald Trumps inställning till amerikansk utrikespolitik riskerar att försvaga USA:s ställning mot andra stormakter. Det framgår av en undersökning som FOI har gjort om Trump som beslutsfattare.

Donald Trump

USA:s 45:e president, Donald Trump, framför en tavla föreställande Andrew Jackson, USA:s 7:e president. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque.

Förståelsen av USA:s presidenter är viktig eftersom amerikansk försvars- och utrikes­politik påverkar stora delar av världen. På uppdrag av Försvars­departementet har Niklas Rossbach, säkerhets­politisk analytiker vid FOI, därför gjort en studie om Trumps första år vid makten.

– Det är en särskild utmaning att försöka få grepp om Trumps syn på säkerhetspolitiken. Att som Trump inte ha någon tidigare politisk erfarenhet, eller åtminstone en motsvarande statstjänste­manna­befattning, är ovanligt bland amerikanska presidenter. Det gör Trump mer oberäknelig, säger Niklas Rossbach.

Medan Obama stödde multilaterala arrangemang och samverkan med allierade, driver Trump en mycket mer protektionistisk linje. Främst engagerar han sig i internationella frågor som direkt påverkar amerikanernas säkerhet – som terrorism och Nordkoreas kärnvapenprogram. Det kan enligt rapporten leda till att USA:s globala position försvagas och att andra regionala stormakter flyttar fram sina positioner.

– Detta att han hävdar amerikanska intressen och inte vill göra så mycket för omvärlden är en syn som vi inte har upplevt sedan före andra världskriget. På lång sikt innebär det ett stort problem eftersom utrikes- och försvars­politiken är så nära förknippad med president­ämbetet och ofta drivande. Nu riskerar president­ämbetet att försvagas, säger Niklas Rossbach och tillägger:

– Trump-administrationens inställning kan försvåra för USA och dess allierade i Europa att tillsammans sätta den globala agendan.

En aktiv-negativ president

I studien har Niklas Rossbach använt sig av en analysmodell för presidenttyper. Sett utifrån den är Trump en så kallad aktiv-negativ president. Aktiv för att han vill förändra saker, negativ för att han för in negativ energi i det politiska systemet och tar fler konflikter än nödvändigt.

– Trumps burdusa stil kan innebära att vi får se förändringar i utrikespolitiken som leder till kontroverser inom USA:s politiska system. Det kan bli två olika läger med republikaner, dels frihandel­svänliga på den ena sidan, dels de som är mer åt Trumps protektionistiska håll på den andra.

Trots Trumps kontroversiella ledarstil finns det vissa likheter med Obama-administrationen. Precis som Obama har Trump velat begränsa USA:s militära insatser i länder, som i Irak och Afghanistan.

– Att vilja säkerställa strategisk återhämtning och inte göra för mycket med amerikanska medel i världen kännetecknar både Trump och Obama. Men i övrigt har de helt olika syn på omvärlden, konstaterar Niklas Rossbach.

Niklas Rossbach föreläste om sin analys den 30 januari på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar.

Läs mer och se sändningen i efterskott >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.