1 mars 2018

Smarta sensorer samverkar säkert

Samhällsviktiga anläggningar bevakas i dag av allt smartare sensorsystem. Det är ett forskningsområde där FOI är världsledande i arbetet med att korsbefrukta civil och militär teknik.

FOI forskar och utvecklar säkerhetssystem byggda på sensorteknik både för det civila samhället och Försvarsmakten. De civila systemen är i första hand skapade för att skydda samhällskritiska anläggningar som kärnkraftverk, serverhallar, ambassader och sjukhus. Den militära motsvarigheten är Försvarsmaktens baser. Tekniskt främjar utvecklingen inom de båda områdena varandra. När den militära sidan driver fram allt kraftfullare sensorer, driver den civila sidan på miniatyriseringen av utrusningen.

De system som FOI är med om att utveckla blir allt bättre på att detektera hot på längre avstånd och i ett tidigare skede. Det kan röra sig om att upptäcka människor där det inte borde finnas några, att någon misstänkt aktivitet pågår eller att någon bär vapen där de inte borde förekomma. Utvecklingen går mot smarta system, där fler sensorer samverkar för att upptäcka faror, genom att till exempel se avvikelser i rörelsemönster. Därmed blir systemen också bättre på att sortera bort falsklarm, vilket kan vara extra viktigt vid fredsfrämjande utlandsuppdrag där de militära camperna ofta ligger i stadsmiljö.

FOI har en världsledande roll i arbetet med att utveckla nya, mer autonoma bevakningssystem. Systemen kan inte bara se vad som händer inom det egna bevakningsområdet, utan också föra en smart kommunikation med andra sensorer för att ”komma överens” om vad som sker på en plats eller i ett område. Jobbet blir enklare för operatörer, som kan följa en händelse på ett fåtal skärmar istället för som i dag på en skärm för varje sensor.

Utvecklingen av sensorsystem handlar inte bara om teknik. Framförallt inom civila områden krävs system som är etiskt godtagbara och accepteras av de bevakade. Därför samverkar FOI med externa experter inom etik och juridik, som bidrar till att framtidssäkra systemen genom att studera vad som är såväl lagligt som acceptabelt, i dag och i framtiden.