22 maj 2018

Utbrett hat mot lokala politiker

Var femte kommentar om lokala förtro­ende­valda innehöll hat, hot och kränk­ningar. Det är ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommun­styrelse­ord­föranden omnämns i digitala miljöer.

illustration man vid dator

Illustration från SKL.

FOI har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), analyserat hur hat och hot mot sex kommunstyrelseordföranden har sett ut i några olika svenska digitala miljöer i form av diskussionsforum och alternativa medier med tillhörande kommentarsfält.

Personangrepp och hat vanligast

I rapporten konstateras att var femte kommentar var av kränkande slag under den innevarande mandat­perioden. De kränkande kommenterarna består av direkta person­angrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.

Kvinnor är mer utsatta än män

De kvinnliga kommunpolitikerna i studien har utsätts för fler kränkande och mer elaka kommentarer än de manliga kommun­politikerna. Det är dessutom enbart kvinnorna som har utsatts för kommentarer som anspelar på sexualitet.

Hatstormar kan starta med en enstaka artikel

Fenomenet är framför allt tydligt i de alternativa medierna, där en redaktionell artikel som länkar till en artikel i en lokal­tidning kan få en stor mängd kommentarer och delningar.

Den analyserade textmängden består av cirka 41 000 artiklar samt 4,8 miljoner kommentarer och inlägg i de digitala miljöerna Avpixlat, Samhällsnytt, Nordfront, Fria Tider, Motgift, Nordisk Ungdom, Nyheter Idag och Flashback. Miljöerna har valts utifrån att de skiljer sig från traditionella medier och forum i frispråkighet. Merparten har även mer eller mindre omodererade kommentarsfält, vilket innebär att kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för innehållet i kommentarerna.

Data är insamlad från 2014 till 2017 för att motsvara en mandatperiod. Data som laddats ner lagras i en kodad form. Ingen information om individuella användare eller deras användar­namn lagras eller går att återskapa.