28 juni 2018

Litet antal personer står bakom näthatet mot journalister

Det är en liten grupp personer som står för en stor mängd av hatfulla inlägg mot journalister. Det är ett av resultaten i en FOI-studie om hat och hot mot journalister.

På uppdrag av branschorganisationen TU - Medier i Sverige har FOI:s data science-forskare studerat hat och hot mot journalister. I rapporten konstateras att nästan varannan omnämnd tidningsjournalist i de undersökta miljöerna nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

FOI har analyserat hur hat och kränkningar mot 2 382 journalister verksamma inom dags­pressen sett ut i fyra olika digitala miljöer i form av diskussionsforum och kommentars­fält. Totalt ingår fler än 6,5 miljoner kommentarer och inlägg som publicerats på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt mellan 1995 och 2018 i studien. I studien räknas alla inlägg som innehåller namnet på en journalist och ett kränkande uttryck som hat mot journalister. Det kan handla om nedsättande kommentarer och epitet som ”batikhäxa”, ”glappkäft” och ”surkärring”.

Nästan hälften av de omnämnda journalisterna utsätts för näthat

Av de 752 journalister som nämns i kommentarerna före­kommer 335 i samman­hang som också uttrycker hat. Det betyder att cirka 45 procent av de nämnda journalisterna är utsatta för näthat. Studien visar vidare att vissa journalister är mer utsatta för näthat än andra. Det är framför allt ledar­skribenter och politiska kommentatorer som nämns ofta.

De tio journalister som är mest utsatta för näthat omnämns i nästan varannan hatfull kommentar. De fem mest utsatta nämns i nästan var tredje och den enskilt mest utsatta nämns i fler än var tionde hatfull kommentar. Bland de 20 mest utsatta journalisterna är elva män och nio kvinnor.

Genomgången av kommentarerna visar att det är en liten grupp personer som står för en stor mängd av de hatfulla inläggen. Antalet personer som skriver många nedsättande kommentarer skiljer sig mellan de olika sajterna. Men i varje studerad digital miljö är det ett tiotal användare som står för 20-30 procent av det sammanlagda antalet hatinlägg om journalister. Totalt sett skriver mellan en halv och fyra procent av användarna i de här miljöerna hatfulla inlägg om journalister.

Data är insamlade från 1995 till 2018.

  • Den analyserade datamängden består av drygt 6,5 miljoner kommentarer och inlägg i de digitala miljöerna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt.
  • Cirka 13 procent av de inlägg där tidnings­journalister nämns innehåller hatfulla uttryck.
  • Cirka 45 procent av de omnämnda journalist­erna förekommer i samman­hang som också uttrycker hat.
  • De digitala miljöerna har valts utifrån att de skiljer sig från etablerade medier och forum i frispråkighet och att mer­parten har haft mer eller mindre omodererade kommentarsfält, vilket innebär att kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för innehållet i kommentarerna.
  • Data som studeras lagras i en kodad form. Ingen information om individuella användare eller deras användar­namn lagras eller går att återskapa.