6 juli 2018

Se webbsändningar från Almedalen med forskare från FOI

Under årets Almedalsvecka, 1–8 juli, medverkade FOI:s forskare på flera olika seminarier. Här kan du se de flesta av dem i efterhand.

Kvinna med mikrofon

Camilla Eriksson under ett av hennes framträdanden i Almedalen. Foto: Maria Hugosson Bygge.

Hur ökar samarbete säkerheten runt Östersjön?

Hur påverkas säkerhetsläget runt Östersjön av svensk-finskt samarbete? Hur ser man i respektive land på läget och hur agerar övriga Östersjöländer? Vilka globala trender påverkar säkerhetsläget? Vilka utmaningar ställs Försvars­makten och andra aktörer inför och hur utvecklas samarbetet i praktiken?

Deltagare: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten, Charly Salonius Pasternak, seniorforskare, FIIA (Utrikespolitiska Institutet, Finland) och Robert Dalsjö, säkerhetspolitisk analytiker, FOI.

Moderator: Annika Nordgren Christensen.

Arrangörer: FOI och Försvarsmakten

Hur ökar samarbete säkerheten runt Östersjön? - Almedalen 2018 - måndag 2/7 1100-1145 Youtube

Hur ökar samarbete säkerheten runt Östersjön? - Almedalen 2018 - måndag 2/7 1100-1145 (Youtube video)

 

Framtidens försvarsmakt

Förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt. I en osäker omvärld; hur skapar vi en beredskap anpassat till dagens, tillika morgondagens, utmaningar och hur organiserar vi en Försvarsmakt med uppdraget att skapa säkerhet, globalt så väl som lokalt?

Deltagare: Robert Dalsjö, säkerhetspolitisk analytiker, FOI, Micael Bydén, ÖB, Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör, Anders Lindberg och Amanda Wollstad, politiska chefredaktörer.

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

Arrangör: Folk och försvar & Försvarsmakten.

Framtidens försvarsmakt Youtube

Framtidens försvarsmakt (Youtube video)

 

Hur skyddar vi valet?

Diskussioner om hoten mot höstens val med experter, myndighetsföreträdare och ledar­skribenter. Hur kan vi avslöja påverkans­kampanjer, hur ser de ut och vad gör vi åt dem? Hur ska vi agera för att hålla fria och hemliga val och var går gränsen för när information övergår till propaganda? Och inte minst: hur skyddar vi oss och möter otillbörlig påverkan?

Deltagare: Dan Eliasson, GD MSB, Peter Pomerantsev, brittisk journalist, Magnus Sahlgren, forskare FOI, och Katarina Tracz, Tankesmedjan Frivärld, Charlotte von Essen, bitr chef Säpo, Kristina Bergendal, stf chef Must, Linda Nordlund, Expressen, Anders Lindberg, Aftonbladet och Eva Burman, Eskilstuna-Kuriren.

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar.

Arrangörer: Folk och Försvar & FOI.

Hur skyddar vi valet 2018 Youtube

Hur skyddar vi valet 2018 (Youtube video)

 

Ukraina nära fryspunkten – kan internationella aktörer ena landet?

För fyra år sedan skedde den största förändringen med våld av Europas gränser sedan andra världskriget. Beskjutningar sker från båda sidor, utan politisk lösning i sikte. Vad innebär den ryska strategin för säkerhets­politiken i vårt närområde? Hur bör internationella aktörer agera?

Deltagare: Susanne Oxenstierna, forskningsledare FOI, Tomas Sevén, tidigare OSSE-observatör i Ukraina, och Niklas Nilsson, bitr lektor FHS.

Moderator: GD Sven-Eric Söder, FBA.

Arrangör: FBA (Folke Bernadotteakademin)

Ukraina nära fryspunkten – kan internationella aktörer ena landet? - tis 3/7 1400-1445 Youtube

Ukraina nära fryspunkten – kan internationella aktörer ena landet? - tis 3/7 1400-1445 (Youtube video)

 

Why should we care about Jemen?

The war in Yemen has turned into the world's largest humanitarian crisis, resulting in increased terrorism and insecurity in the Middle East region. What is the Swedish response to the crisis, and what is being done in the UN to give Yemen the attention it deserves?

Participants: Ambassador Peter Semneby, Swedish Special Envoy, MFA, Susanne Mikhail, Director Humanitarian Assistance, Sida, Afrah Nasser, journalist from Yemen, and Michaela Friberg Storey, Head of International Operations, Swedish Red Cross.

Moderator: Bitte Hammargren (FOI from 20th August).

Organizers: FOI and Sida.

Why should we care about Yemen? - ons 4/7 - 1100-1145 Youtube

Why should we care about Yemen? - ons 4/7 - 1100-1145 (Youtube video)

 

Totalförsvar samt livsmedelsberedskap

Medarbetare från FOI var även med på två seminarier som inte blev webbsända.

Det nya totalförsvaret – hur god är finsk och svensk beredskap?

Kan Sverige och Finland samarbeta för att beskydda befolkningen i kris- eller krigstid? Kan det finska systemet för krisberedskap vara modell för Sverige? Hur bygger vi en fungerande beredskap för livsmedel och annan försörjning när den civila delen av totalförsvaret nu ska återuppbyggas?

Deltagare: Rami Peltonen, finsk försvarsattaché, Charly Salonius Pasternak, seniorforskare FIIA (Utrikespolitiska Institutet, Finland) , Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvars­beredningen, Camilla Eriksson, analytiker FOI, Allan Widman, L, och Åsa Lindestam, S, Försvarsutskottet.

Moderator: Pernilla Ström.

Arrangörer: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Ålands landskapsregering och FOI.

Käk för kris och krig – livsmedelsberedskap för en ny tid

Försvarsberedningen föreslår att Sverige ska åter­upprätta livsmedelsberedskapen, till en uppskattad kostnad av 700 miljoner kr/år från 2021. Hur kan vi med hjälp av aktuell forskning bygga beredskapen på ett sätt som samtidigt skulle göra Sveriges livsmedels­system mer hållbart?

Deltagare: Camilla Eriksson, analytiker FOI, Tommy Åkesson, Försvarsberedningen, Svante Werger, MSB, Therese Frisell, Livsmedelsverket, Harald Svensson, stf. GD, Jordbruksverket, Patrik Strömer, Livsmedels­företagen och Ulrika Dahlin, chef risk och säkerhet, ICA.

Moderator: Annika Nordgren Christensen.

Arrangör: SLU/Future Foods

Läs artikel i ATL - Lantbrukets Affärstidning om seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man med mikrofon

Charly Salonius-Pasternak under ett av sina framträdanden under Almedalen. Foto: Maria Hugosson Bygge.