13 september 2018

Ökad kunskap om Muslimska brödraskapet

Kunskapen om Muslimska brödraskapet är begränsad i Sverige. Fakta om bland annat rörelsens utveckling i Europa och Sverige finns nu i en kunskapsöversikt från FOI.

Översikten är ett samarbete mellan FOI och Myndigheten för stöd till trossamfund.

– Den är skriven utifrån ett religionshistoriskt perspektiv. Förutom att ta upp Muslimska brödraskapets utveckling i stort innehåller den också beskrivningar av ideologer som är förknippade med brödraskapet i Europa, säger Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet samt Jönköping University och författare till kunskapsöversikten.

Arbetet med den har skett inom ramen för det regeringsuppdrag som FOI har fått att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda.

– Det är vanligt att politisk islam och våldsbejakande politisk islam blandas ihop. Därför kände vi ett behov av en sammanställning över den forskning som har gjorts inom detta område, säger Lisa Kaati, forskare vid FOI och projektledare för regeringsuppdraget.

Muslimska brödraskapet bildades redan 1928 i Egypten men det finns begränsat med forskning om rörelsen ur ett europeiskt, och framför allt, ur ett svenskt perspektiv.

– Det är en svårstuderad rörelse som det finns lite forskning om. Därför känns det viktigt att öka kunskapen om Muslimska brödraskapet, framför allt från ett svenskt perspektiv, säger Åke Göransson, direktör på Myndigheten för stöd till trossamfund.